top of page

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for hverdagstantra.no

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukskjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i nedenstående avtale skal ikke forstås som en begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller de viktigste rettighetene og pliktene for handelen hos oss for begge parter.

 

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

 

1. Generelt

Salgsbetingelser gjelder for alle salg og bestillinger som gjennomføres gjennom våre nettsider – hverdagstantra.no.

Selger er: EIKELUND RETREAT JK LARSEN – Org. Nr.: 895 475 742

Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som gjest, eller du, deg, din og ditt. Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre avtalegrunnlag for kjøpet ditt.

 

2. Avtaleinngåelse

Når en bestilling er fullført på hverdagstantra.no er den bindende. Hverdagstantra.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved fullført bestilling og som er bekreftet i bestillingsbekreftelsen din. Selger forbeholder seg retten til å justere prisene som følge av endrede kostander ved økte skatter, og avgifter, eller andre forhold utenfor selges kontroll.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i bestillingsløsningen i nettbutikk eller kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

3. Betaling

Totalsummen for bestillingen forfaller til betaling på samme tidspunkt som booket og bekreftet time. Betaling kan gjennomføres ved bestilling ved bruk av kredittkort, eller betaling gjennom Vipps. Ved betaling ved bestilling, blir hele kjøpesummen blir belastet kortet umiddelbart. Alternativt skal betaling skje på behandlingsstedet (Vipps eller kontant) 

 

4. Levering

Levering av tjeneste skjer på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
Det gis ingen refusjon ved forhåndsbetalt uteblitt time "NO SHOW".

 

5. Avbestillingsvilkår

Kurs og behandlinger kan avbestilles eller endres senest 24 timer før timen starter. Etter dette tidspunktet er avbestilling eller endring ikke mulig. Gyldige avbestillinger refunderes 95 %. NO SHOW ansees som ugyldig avbestilling. Reservasjoner som ikke er avbestilt eller endret innen fristen vil bli belastet.

Alle avbestillinger eller endringer gjøres ved å kontakte Hverdagstantra –  per epost på relax@forestretreat.no eller telefon 90 20 69 97.

 

6. Angrerett

Kjøperen har rett til å angre kjøpet ved å gi skriftlig melding til Hverdagstantra i henhold til avbestillingsvilkårene Jf. angrerettloven § 20. Angreretten gjelder ikke etter at Kjøperen har gjennomført kurs/behandling. I et slikt tilfelle erkjenner Kjøperen, ved bestilling av time for gjennomføring av kurs/behandling før angrefristens utløp, at angreretten vil gå tapt. Kjøperen må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23 40 06 00 eller www.forbrukertilsynet.no..

 

8. Force Majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

9. Aldersgrense

Vi gjør oppmerksom på at det er 18 års aldersgrense på alle tjenester levert av Hverdagstantra

10. Personvernerklæring

Gjeldende personvernerklæring finnes alltid tilgjengelig på vår nettside - hverdagstantra.no

 

Sist endret: 19.02.2024

bottom of page